לא תרצח

מאז ועד היום עם ישראל סובל ומתייסר בידי כוחות הרשע האמונים עלי רצח.

עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה!

אני ממש מבינה אותך גם אני ככה,

תמיד היה לי תחושה של פחד לדבר על זה,
ניסיתי לאטום אוזניים.. לקפל ידיים, כן גם לעצום עיניים -לא סרטים לא ספרים וגם לא קומיקס..
זה היה לי מפחיד לנסות לשאול לשחזר ולחפור…